Vermindering van de reinigingskosten van transportbanden

 • Sturing van de transportband
 • Schrapen van de transportband
 • Afdichen van transportbanden tegen stofemissies
 • Kantafdichting van de transportband
 • Optimale belading van de transportband
 • Juiste afstelling en onderhoud

Onze totaaloplossing

Stofemissies en productverlies vertegenwoordigen zeer aanzienlijke kosten: productiviteitsverlaging, reinigings- en stortkosten , impact op de levensduur van de componenten.

Onze totaaloplossing stelt ons in staat om concrete oplossingen voor te stellen door gebruik te maken van al onze middelen: Expertise, leverng van innovatieve producten en diensten van onze techniekers en ingenieurs.

Praktisch

Om een vermindering van de reinigingskosten te garanderen hebben we effectieve en duurzame oplossingen toegepast zoals:

 • Sturing van de transportband dankzij de producten van ons gamma Optim en de competentie vaon onze techniekers
 • Schrapen van de transportband dankzij de gamma BRELKO en onze hiervoor gespecialiseerde techniekers en hun speciaal uitgeruste bestelwagen.
 • Afdichting van de transportband tegen stofemissies dankzij onze Optim’Auge die een perfecte stofafdichting garandeert zonder onderhoud gedurende minstens 3 jaar.
 • Kantafdichting van de transportband dankzij een volledige gamma aan oplossingen
 • Optimale belading van de transportband onderzocht door onze ingenieurs
 • Juiste afstellingen en onderhoud uitgevoerd door in conveyors gespecialiseerde vaklui