Laatste revisie
(met ingang van 13/06/2022)

Oude algemene verkoopvoorwaarden

Van kracht tot 12/06/2022

Van kracht tot 29/01/2022

FR