Ons gamma

  • HDPE gevormd op de bodem van de trog
  • Bekleding van de schroef tegen abrasie en aankleven

Onze meerwaarde

Expertise – Opmetingen

  • Ervaring en deskundigheid van onze werfingenieurs en studiebureau
  • Wij kunnen oplossingen onderzoeken en uitvoeren voor elk probleem met betrekking tot Archimedes’ schroeftransporteurs: slijtage, verstopping, overstroming …
  • Expertise van de volledige installatie

Doeltreffende montage ploegen

  • Onze gespecialiseerde techniekers kunnen in onze werkplaats een HDPE-bekleding in een trog aanbrengen.
  • Een gereedschap aangepast aan de uit te voeren werkzaamheden

o Montage – Maintenance

  • Wij zorgen voor het mechanisch onderhoud van uw schroeftransporteurs op een verbeterende, preventieve, predictieve en curatieve wijze.
  • Snel reactievermogen 7d/7 – 24u/24
rotor